הספד בכולל אורות לזכרו של רבנו הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל
יום שלישי בשעה 12 בצהרים ע"י הגאון ר' נחום ברוידא שליט"א,
רחוב חיל האויר 60, פסגת זאב

שידור ישיר

הספד בכולל אורות לזכרו של רבנו הגדול
רבי משה שפירא זצוק"ל

יום שלישי בשעה 12 בצהרים
ע"י הגאוו ר' נחום ברוידא שליט"א
רחוב חיל האויר 60, פסגת זאב

Live

Hespedim for HaGaon
HaRav Moshe Shapira zt”l

הספד בכולל אורות לזכרו של רבנו הגדול
רבי משה שפירא זצוק"ל
יום שלישי בשעה 12 בצהרים
ע"י הגאון ר' נחום ברוידא שליט"א,
רחוב חיל האויר 60, פסגת זאב