עשרה בטבת תשע"ז – תש"פ

With your support we will be able to continue this shlichus that HaGaon HaRav Moshe Shapiro zt”l left us – to teach Torah to those who have no one else to teach them.

לחצו על התרומה המתאימה לכם

In the merit of this donation, you will surely be zoche to the promise made by Rav Moshe zt”l: “Those who take care of Hashem’s children, Hashem will take care of his children!”

לבירורים 02-5488333 או [email protected]

גלילה לראש העמוד