בסיעתא דשמיא
לרגל המצב, “יוזמת אורות” שמחה להעניק לכם,
מוקירי וידידי היוזמה ותלמידיו של רבנו זצ”ל את

קובץ שיעורי הרב

מאת רבנו הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ”ל

לרגל חג הפסח
שנכתבו ע״י הרב ישראל ברונשטיין שליט״א

הלימוד מוקדש להצלת עם ישראל להינצל מן המגיפה לזכות ורפואה שלמה לחולים