תכנים לדוגמא

לקריאה לחצו על התמונה
פעילות - הרב גורן
סיפור יציאת מצרים
סימנים - פעילות לשולחן ראש השנה
המירוץ למליון - פעילות מסע גליל
קפה דילמה - פעילות באורות פנימה
הכנסת ספר תורה